Street

/Street

Boulevard Konrad Adenauer (LUX)

,

Eurocontrol Zone & Boulevard Konrad Adenauer Het plangebied is de locatie van de voormalige nationale bibliotheek van Luxemburg, het opleidingscentrum Eurocontrol (voor luchtverkeersleiders) en een strook open terrein langs de Boulevard Adenauer. Herontwikkeling door toevoeging van woningen maakt van het voormalige kantorengebied een meer gemixte wijk. Het ontwerp maakt het [...]

Bestuurscentrum Rabobank Utrecht

, , ,

Het concept voor de Rabobank-campus gaat uit van een stevige en stedelijke kant aan de Croeselaan en een zachte, groene en meer open ruimte aan de spoorzijde. Het geheel wordt bijeengehouden door een heldere omkadering. Urbis heeft in opdracht van de Rabobank Nederland gewerkt aan de inpassing van het gebouwencomplex [...]

Haarlem Raaks

, , , ,

Het Raaksproject is het resultaat van een besloten prijsvraag, eind 1997 uitgeschreven door de stad Haarlem en in 1998 gewonnen door de opdrachtgeverscombinatie i.s.m. Urbis. Het betrof de ruimtelijke en functionele vernieuwing van een goed gesitueerde hoek van de historische binnenstad van Haarlem, dat in 1997 nog werd gedomineerd door [...]

Buitenruimte W4

,

Inpassingen en buitenruimte inrichting rondom de verbrede en verdiept aangelegde A4. Door deze ingreep ontstaat de kans om het door de snelweg doorsneden dorp weer aan elkaar te verbinden en de Leidse regio beter aan het Groene Hart te koppelen. In het ontwerp zijn zowel stedelijke ruimtes (wegen, boulevards) aan [...]

Kavel 16 Ypenburg

, ,

Kavel 16 vormt een markant onderdeel van de locatie Ypenburg in Den Haag. De naam Ypenburg is een verwijzing naar het voormalige vliegveld met dezelfde naam, waarvan de landingsbaan de centrale groene ruimte van de wijk vormt. De buurt, Kavel 16, is hieraan gelegen d.m.v. een terrasvormig appartementengebouw, terwijl daarnaast [...]

Tolhek Pijnacker

, ,

Binnen de regio Haaglanden is Tolhek een van de meest complete Vinexlocaties; naast 1250 woningen (diverse typen en categorieën) komt er een randstadrailstation, een school, een winkelcentrum, een park en een nieuwe provinciale weg (N470). Tolhek sluit naadloos aan op de structuur van Pijnacker en de open, groene ruimte van [...]

Amersfoort Vathorst

, ,

In de Vinexlocatie Velden 2 zijn naast ca 1.000 woningen ook het winkel- en voorzieningencentrum en het station ingepast. Het ontwerp is gebaseerd op de onderliggende landschapstructuur bestaande uit een dekzandrug en kavelpatronen van weides. Cruciaal zijn de waardevolle houtwallen en groenstructuren die ingepast worden. De wijk heeft mede hierdoor [...]

Participatie

, , , ,

Urbis heeft zich gespecialiseerd in herstructureringsopgaven en ingrepen in bestaande steden en dorpen. In deze projecten hebben we altijd te maken met huidige bewoners, ondernemers c.q. gebruikers. Vaak zijn de plannen ingrijpend, daarom is de inbreng, informatievoorziening en begrip voor elkaar cruciaal voor het welslagen van een project. In zeer [...]