District

/District

Ringerskwartier Alkmaar

, ,

Het Ringerskwartier omvat de herontwikkeling van de terreinen rondom de monumentale Ringers chocoladefabriek. Deze locatie wordt getransformeerd tot een aantrekkelijke, stedelijke leefomgeving en vormt straks de schakel tussen het historische centrum van Alkmaar en de moderne Overstad. Er ontstaat hierdoor een gevarieerde typologie van ca. 275 stedelijke appartementen pal naast [...]

Groenewoud Utrecht

,

Het woongebied Groenewoud heeft een oppervlakte van ongeveer 24 hectare en maakt deel uit van de Utrechtse wijk Papendorp. Het gebied kenmerkt zich door de ligging aan het Amsterdam-Rijnkanaal en ligt op korte afstand van voorzieningen zoals Winkelcentrum Kanaleneiland en Leidsche Rijn Centrum. In Groenewoud is ruimte voor 1.300 tot [...]

Boulevard Konrad Adenauer (LUX)

,

Eurocontrol Zone & Boulevard Konrad Adenauer Het plangebied is de locatie van de voormalige nationale bibliotheek van Luxemburg, het opleidingscentrum Eurocontrol (voor luchtverkeersleiders) en een strook open terrein langs de Boulevard Adenauer. Herontwikkeling door toevoeging van woningen maakt van het voormalige kantorengebied een meer gemixte wijk. Het ontwerp maakt het [...]

Meerpolder Lansingerland

,

Sinds 2014 is Petra Sala supervisor van de wijk Meerpolder te Berkel en Rodenrijs, in opdracht van gemeente Lansingerland. Ze helpt mee de laatste delen van deze wijk te realiseren. Hierbij is het doel vooral om goed aan te sluiten bij het bestaande, omdat het grootste gedeelte van de wijk [...]

Utrecht Centraal Station

, ,

Urbis heeft een reeks van projecten in elkaars verlengde aan de Westzijde van het centraal station van Utrecht uitgevoerd voor verschillende opdrachtgevers. Een stevig programma van gemixte functies en veel (OV)-infrastructuur en openbare ruimtes zijn in dit intensief gebruikte deel van Utrecht ingepast tot een bijzonder stedelijk knooppunt. De ontwerpen [...]

Scheveningen Haven

,

Na een voorselectie uit diverse bureaus is in 2010 Urbis, bureau voor stadsontwerp, gevraagd om het Stedenbouwkundig masterplan voor Scheveningen-Haven te maken. Dit project is in 2011 afgerond en heeft de gemeenteraad overtuigd en is in 2012 vastgesteld. Vervolgens heeft Urbis, i.s.m. het ingenieursbureau van de gemeente, de opdracht gekregen [...]

Kennedy Süd (LUX)

, ,

De te ontwikkelen wijk Kennedy Süd is gesitueerd aan een invalsweg van Luxemburg-stad, een voormalige snelweg die is herontwikkeld tot een stedelijke boulevard, de Avenue J.F. Kennedy. Het ontwikkelen van het stedelijk leven op en aan deze boulevard is een belangrijke doelstelling voor de nieuwe stadswijk. De inzending ‘Promenade des [...]

Haarlem Raaks

, , , ,

Het Raaksproject is het resultaat van een besloten prijsvraag, eind 1997 uitgeschreven door de stad Haarlem en in 1998 gewonnen door de opdrachtgeverscombinatie i.s.m. Urbis. Het betrof de ruimtelijke en functionele vernieuwing van een goed gesitueerde hoek van de historische binnenstad van Haarlem, dat in 1997 nog werd gedomineerd door [...]

Heerhugowaard Stadshart

, ,

Herziening van 80-er jaren winkelcentrum en omgeving naar een nieuw stadshart voor een grote groeikern. Vergroting en uitbreiding van het winkelcentrum met toevoeging van nieuwe functies zoals theater, stadskantoor en horecaplein. Verankering aan stationsgebied. We maakten een ontwerp voor een nieuwe stedenbouwkundige structuur en stadsplattegrond waarbij intensief overleg met de [...]

Vernieuwing Bijlmermeer

, ,

De vernieuwing van de Bijlmermeer is vrijwel direct begonnen na de oplevering van de eerste flats. Er was van meet af aan grote onvrede met de bewoning van dit masterplan. Jarenlang zijn de ingrepen erg adhoc van karakter geweest. De stedenbouwkundige vernieuwing startte voor het eerst in 1993 in Ganzenhoef [...]

Lupinebuurt Rotterdam

,

Het project Lupine behelst het stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van een naoorlogse buurt in Schiebroek met portiek-etagewoningen en een winkelstraat met supermarkt. De Peppelweg is de belangrijkste winkelstraat van Schiebroek, ten noorden van de Kastanjesingel maakt de Peppelweg onderdeel uit van de 'Lupine-buurt'. Binnen de buurt waren 550 na-oorlogse [...]

Tolhek Pijnacker

, ,

Binnen de regio Haaglanden is Tolhek een van de meest complete Vinexlocaties; naast 1250 woningen (diverse typen en categorieën) komt er een randstadrailstation, een school, een winkelcentrum, een park en een nieuwe provinciale weg (N470). Tolhek sluit naadloos aan op de structuur van Pijnacker en de open, groene ruimte van [...]

Westergouwe

De gemeente Gouda bouwt ca 4000 nieuwe woningen. De ruimte zoekt Gouda aan de westzijde van de stad, in de deels verveende en drooggemaakte Zuidplaspolder. Daar is nog ruimte aanwezig en sluit een uitbreiding logisch aan op de structuur van Gouda. Met de ontwikkeling van deze nieuwe wijk, Westergouwe, wordt [...]

Olympisch Stadionterrein Amsterdam

,

Eind jaren 90 wordt het gebruik van het Olympisch Stadion als stadion beëindigd. In eerste instantie was sloop van het stadion en de bouw van 1.200 woningen op deze locatie uitgangspunt van de gemeente, vanwege het grote woningtekort in Amsterdam. De provincie Noord-Holland heeft echter het initiatief genomen om nogmaals [...]

Centrum Delflandplein Amsterdam

,

Het centrum van het Delflandplein is aan vernieuwing toe. Het ontwerpvoorstel gaat uit van transformatie op verschillende niveaus. Op de schaal van de regio, de schaal van de stad en de schaal van de buurt. Heel markant zijn de tweelingtorens die, precies in de bocht van de vernieuwde A10 gesitueerd, [...]

Utrecht Haarrijn

De locatie Haarrijn ligt op de grens van het Groene Hart en Leidsche Rijn. De ligging aan de rijksweg maakt het tot de entree van Utrecht wanneer je vanuit het noorden komt. Op de locatie wordt een gemixt programma ontwikkeld met bedrijvigheid, wonen en recreatie. Kenmerkend voor het ontwerp zijn [...]

Almere Overgooi

,

Almere Overgooi is een nieuwe uitleg aan het veelkernige Almere, vaak genoemd als de meest Amerikaanse stad van Nederland. Overgooi vormt op zich geen nieuwe kern, het is suburbia. De locatie is on-Nederlands groot, zes landerijen maken plaats voor een zeer luxe woonwijk. Het terrein van 277 ha. (groter dan [...]

Amersfoort Vathorst

, ,

In de Vinexlocatie Velden 2 zijn naast ca 1.000 woningen ook het winkel- en voorzieningencentrum en het station ingepast. Het ontwerp is gebaseerd op de onderliggende landschapstructuur bestaande uit een dekzandrug en kavelpatronen van weides. Cruciaal zijn de waardevolle houtwallen en groenstructuren die ingepast worden. De wijk heeft mede hierdoor [...]

Participatie

, , , ,

Urbis heeft zich gespecialiseerd in herstructureringsopgaven en ingrepen in bestaande steden en dorpen. In deze projecten hebben we altijd te maken met huidige bewoners, ondernemers c.q. gebruikers. Vaak zijn de plannen ingrijpend, daarom is de inbreng, informatievoorziening en begrip voor elkaar cruciaal voor het welslagen van een project. In zeer [...]

Zandvoort Park Duinwijk

,

Park Duinwijk was de laatste substantiële uitbreiding van Zandvoort, dat door duinen en zee wordt ingesloten. Het bleek een van de meest spectaculaire. Hoogteverschillen van meer dan 5 meter zijn in het plan gedramatiseerd door vergezichten en bijzondere architectonische oplossingen. Een uiterst gevarieerd woonprogramma is heel compact en ruimtelijk gemixt [...]