Completed

/Completed

Bestuurscentrum Rabobank Utrecht

, , ,

Het concept voor de Rabobank-campus gaat uit van een stevige en stedelijke kant aan de Croeselaan en een zachte, groene en meer open ruimte aan de spoorzijde. Het geheel wordt bijeengehouden door een heldere omkadering. Urbis heeft in opdracht van de Rabobank Nederland gewerkt aan de inpassing van het gebouwencomplex [...]

Haarlem Raaks

, , , ,

Het Raaksproject is het resultaat van een besloten prijsvraag, eind 1997 uitgeschreven door de stad Haarlem en in 1998 gewonnen door de opdrachtgeverscombinatie i.s.m. Urbis. Het betrof de ruimtelijke en functionele vernieuwing van een goed gesitueerde hoek van de historische binnenstad van Haarlem, dat in 1997 nog werd gedomineerd door [...]

Heerhugowaard Stadshart

, ,

Herziening van 80-er jaren winkelcentrum en omgeving naar een nieuw stadshart voor een grote groeikern. Vergroting en uitbreiding van het winkelcentrum met toevoeging van nieuwe functies zoals theater, stadskantoor en horecaplein. Verankering aan stationsgebied. We maakten een ontwerp voor een nieuwe stedenbouwkundige structuur en stadsplattegrond waarbij intensief overleg met de [...]

Vernieuwing Bijlmermeer

, ,

De vernieuwing van de Bijlmermeer is vrijwel direct begonnen na de oplevering van de eerste flats. Er was van meet af aan grote onvrede met de bewoning van dit masterplan. Jarenlang zijn de ingrepen erg adhoc van karakter geweest. De stedenbouwkundige vernieuwing startte voor het eerst in 1993 in Ganzenhoef [...]

Buitenruimte W4

,

Inpassingen en buitenruimte inrichting rondom de verbrede en verdiept aangelegde A4. Door deze ingreep ontstaat de kans om het door de snelweg doorsneden dorp weer aan elkaar te verbinden en de Leidse regio beter aan het Groene Hart te koppelen. In het ontwerp zijn zowel stedelijke ruimtes (wegen, boulevards) aan [...]

Lupinebuurt Rotterdam

,

Het project Lupine behelst het stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van een naoorlogse buurt in Schiebroek met portiek-etagewoningen en een winkelstraat met supermarkt. De Peppelweg is de belangrijkste winkelstraat van Schiebroek, ten noorden van de Kastanjesingel maakt de Peppelweg onderdeel uit van de 'Lupine-buurt'. Binnen de buurt waren 550 na-oorlogse [...]

Kavel 16 Ypenburg

, ,

Kavel 16 vormt een markant onderdeel van de locatie Ypenburg in Den Haag. De naam Ypenburg is een verwijzing naar het voormalige vliegveld met dezelfde naam, waarvan de landingsbaan de centrale groene ruimte van de wijk vormt. De buurt, Kavel 16, is hieraan gelegen d.m.v. een terrasvormig appartementengebouw, terwijl daarnaast [...]

Tolhek Pijnacker

, ,

Binnen de regio Haaglanden is Tolhek een van de meest complete Vinexlocaties; naast 1250 woningen (diverse typen en categorieën) komt er een randstadrailstation, een school, een winkelcentrum, een park en een nieuwe provinciale weg (N470). Tolhek sluit naadloos aan op de structuur van Pijnacker en de open, groene ruimte van [...]

Almere Overgooi

,

Almere Overgooi is een nieuwe uitleg aan het veelkernige Almere, vaak genoemd als de meest Amerikaanse stad van Nederland. Overgooi vormt op zich geen nieuwe kern, het is suburbia. De locatie is on-Nederlands groot, zes landerijen maken plaats voor een zeer luxe woonwijk. Het terrein van 277 ha. (groter dan [...]

Amersfoort Vathorst

, ,

In de Vinexlocatie Velden 2 zijn naast ca 1.000 woningen ook het winkel- en voorzieningencentrum en het station ingepast. Het ontwerp is gebaseerd op de onderliggende landschapstructuur bestaande uit een dekzandrug en kavelpatronen van weides. Cruciaal zijn de waardevolle houtwallen en groenstructuren die ingepast worden. De wijk heeft mede hierdoor [...]

Zandvoort Park Duinwijk

,

Park Duinwijk was de laatste substantiële uitbreiding van Zandvoort, dat door duinen en zee wordt ingesloten. Het bleek een van de meest spectaculaire. Hoogteverschillen van meer dan 5 meter zijn in het plan gedramatiseerd door vergezichten en bijzondere architectonische oplossingen. Een uiterst gevarieerd woonprogramma is heel compact en ruimtelijk gemixt [...]