City

/City

Groenewoud Utrecht

,

Het woongebied Groenewoud heeft een oppervlakte van ongeveer 24 hectare en maakt deel uit van de Utrechtse wijk Papendorp. Het gebied kenmerkt zich door de ligging aan het Amsterdam-Rijnkanaal en ligt op korte afstand van voorzieningen zoals Winkelcentrum Kanaleneiland en Leidsche Rijn Centrum. In Groenewoud is ruimte voor 1.300 tot [...]

Meerpolder Lansingerland

,

Sinds 2014 is Petra Sala supervisor van de wijk Meerpolder te Berkel en Rodenrijs, in opdracht van gemeente Lansingerland. Ze helpt mee de laatste delen van deze wijk te realiseren. Hierbij is het doel vooral om goed aan te sluiten bij het bestaande, omdat het grootste gedeelte van de wijk [...]

Sittard-Geleen structuurvisie

,

Specifieke thema’s voor Sittard-Geleen zijn de ligging in drie landschappen: het Maasdal, het middenterras en het heuvelland. De aanwezigheid van twee snelwegen, het Julianakanaal, en het havengebied met veel industrie bij Born. Belangrijk is ook de invloed van DSM en Chemelot, een groot industriegebied in Geleen. Een aantal historisch belangrijke [...]

Kennedy Süd (LUX)

, ,

De te ontwikkelen wijk Kennedy Süd is gesitueerd aan een invalsweg van Luxemburg-stad, een voormalige snelweg die is herontwikkeld tot een stedelijke boulevard, de Avenue J.F. Kennedy. Het ontwikkelen van het stedelijk leven op en aan deze boulevard is een belangrijke doelstelling voor de nieuwe stadswijk. De inzending ‘Promenade des [...]

Centrum Limmel-Nazareth

Het plangebied bevindt zich aan de noordzijde van het voormalige dorp Limmel. Momenteel is het een groenzone waar hoogspanningskabels op staan. Deze kunnen met de ontwikkeling van dit project ondergronds worden gebracht. Hierdoor ontstaat ruimte binnen het stedelijk gebied voor ontwikkeling. Het centrum vormt het sluitstuk van de vernieuwing van [...]

Dongeoevers

Geertruidenberg is een van de zeven gemeenten in de provincie Noord-Brabant die geselecteerd zijn om deel te nemen aan het provinciaal experiment ‘kwaliteit en duurzaamheid’. In het kader van dit experiment heeft Urbis een ruimtelijk ontwikkelingsplan opgesteld voor het gebied gelegen aan de Donge-oevers, tussen de kernen Geertruidenberg en Raamsdonksveer. [...]

IJsselstein Benschopperpoort

Aan de zuidwestzijde van de bebouwde kom van IJsselstein is het uitbreidingsplan Zenderpark gerealiseerd. Dit plan bestaat uit vier delen, waarvan de Benschopperpoort het deelgebied vormt dat grenst aan het historische centrum en daarmee de relatie tussen nieuw en oud tot stand dient te brengen. Dit gebied is het enige [...]

Leiden structuurvisie

,

De opdracht: het in nauw overleg met de gemeente tot stand brengen van een structuurvisie voor 2020 voor de stad Leiden. Hierin zijn zowel ruimtelijk-functionele als verkeerskundige kaders voor de toekomst neergelegd. Er heeft afstemming plaatsgevonden met de regio. De regionale structuurvisie Holland Rijnland heeft een bijna parallelle ontwikkeling in [...]

Participatie

, , , ,

Urbis heeft zich gespecialiseerd in herstructureringsopgaven en ingrepen in bestaande steden en dorpen. In deze projecten hebben we altijd te maken met huidige bewoners, ondernemers c.q. gebruikers. Vaak zijn de plannen ingrijpend, daarom is de inbreng, informatievoorziening en begrip voor elkaar cruciaal voor het welslagen van een project. In zeer [...]