Building

/Building

Ringerskwartier Alkmaar

, ,

Het Ringerskwartier omvat de herontwikkeling van de terreinen rondom de monumentale Ringers chocoladefabriek. Deze locatie wordt getransformeerd tot een aantrekkelijke, stedelijke leefomgeving en vormt straks de schakel tussen het historische centrum van Alkmaar en de moderne Overstad. Er ontstaat hierdoor een gevarieerde typologie van ca. 275 stedelijke appartementen pal naast [...]

Utrecht Centraal Station

, ,

Urbis heeft een reeks van projecten in elkaars verlengde aan de Westzijde van het centraal station van Utrecht uitgevoerd voor verschillende opdrachtgevers. Een stevig programma van gemixte functies en veel (OV)-infrastructuur en openbare ruimtes zijn in dit intensief gebruikte deel van Utrecht ingepast tot een bijzonder stedelijk knooppunt. De ontwerpen [...]

Bestuurscentrum Rabobank Utrecht

, , ,

Het concept voor de Rabobank-campus gaat uit van een stevige en stedelijke kant aan de Croeselaan en een zachte, groene en meer open ruimte aan de spoorzijde. Het geheel wordt bijeengehouden door een heldere omkadering. Urbis heeft in opdracht van de Rabobank Nederland gewerkt aan de inpassing van het gebouwencomplex [...]

Amphia Breda

Het Amphia ziekenhuis gaat van een regionaal ziekenhuis complex transformeren naar een topklinisch centrum op bovenregionaal niveau. Het fuseert daartoe met de bestaande vestigingen aan de Langedijk te Breda en in Oosterhout, op de locatie aan de Molengracht in Breda. Urbis is gevraagd om deze schaalvergroting aan de Molengracht stedenbouwkundig [...]

Haarlem Raaks

, , , ,

Het Raaksproject is het resultaat van een besloten prijsvraag, eind 1997 uitgeschreven door de stad Haarlem en in 1998 gewonnen door de opdrachtgeverscombinatie i.s.m. Urbis. Het betrof de ruimtelijke en functionele vernieuwing van een goed gesitueerde hoek van de historische binnenstad van Haarlem, dat in 1997 nog werd gedomineerd door [...]

Kavel 16 Ypenburg

, ,

Kavel 16 vormt een markant onderdeel van de locatie Ypenburg in Den Haag. De naam Ypenburg is een verwijzing naar het voormalige vliegveld met dezelfde naam, waarvan de landingsbaan de centrale groene ruimte van de wijk vormt. De buurt, Kavel 16, is hieraan gelegen d.m.v. een terrasvormig appartementengebouw, terwijl daarnaast [...]

Olympisch Stadionterrein Amsterdam

,

Eind jaren 90 wordt het gebruik van het Olympisch Stadion als stadion beëindigd. In eerste instantie was sloop van het stadion en de bouw van 1.200 woningen op deze locatie uitgangspunt van de gemeente, vanwege het grote woningtekort in Amsterdam. De provincie Noord-Holland heeft echter het initiatief genomen om nogmaals [...]

Centrum Delflandplein Amsterdam

,

Het centrum van het Delflandplein is aan vernieuwing toe. Het ontwerpvoorstel gaat uit van transformatie op verschillende niveaus. Op de schaal van de regio, de schaal van de stad en de schaal van de buurt. Heel markant zijn de tweelingtorens die, precies in de bocht van de vernieuwde A10 gesitueerd, [...]

Participatie

, , , ,

Urbis heeft zich gespecialiseerd in herstructureringsopgaven en ingrepen in bestaande steden en dorpen. In deze projecten hebben we altijd te maken met huidige bewoners, ondernemers c.q. gebruikers. Vaak zijn de plannen ingrijpend, daarom is de inbreng, informatievoorziening en begrip voor elkaar cruciaal voor het welslagen van een project. In zeer [...]