Best of

/Best of

Ringerskwartier Alkmaar

, ,

Het Ringerskwartier omvat de herontwikkeling van de terreinen rondom de monumentale Ringers chocoladefabriek. Deze locatie wordt getransformeerd tot een aantrekkelijke, stedelijke leefomgeving en vormt straks de schakel tussen het historische centrum van Alkmaar en de moderne Overstad. Er ontstaat hierdoor een gevarieerde typologie van ca. 275 stedelijke appartementen pal naast [...]

Utrecht Centraal Station

, ,

Urbis heeft een reeks van projecten in elkaars verlengde aan de Westzijde van het centraal station van Utrecht uitgevoerd voor verschillende opdrachtgevers. Een stevig programma van gemixte functies en veel (OV)-infrastructuur en openbare ruimtes zijn in dit intensief gebruikte deel van Utrecht ingepast tot een bijzonder stedelijk knooppunt. De ontwerpen [...]

Bestuurscentrum Rabobank Utrecht

, , ,

Het concept voor de Rabobank-campus gaat uit van een stevige en stedelijke kant aan de Croeselaan en een zachte, groene en meer open ruimte aan de spoorzijde. Het geheel wordt bijeengehouden door een heldere omkadering. Urbis heeft in opdracht van de Rabobank Nederland gewerkt aan de inpassing van het gebouwencomplex [...]

Scheveningen Haven

,

Na een voorselectie uit diverse bureaus is in 2010 Urbis, bureau voor stadsontwerp, gevraagd om het Stedenbouwkundig masterplan voor Scheveningen-Haven te maken. Dit project is in 2011 afgerond en heeft de gemeenteraad overtuigd en is in 2012 vastgesteld. Vervolgens heeft Urbis, i.s.m. het ingenieursbureau van de gemeente, de opdracht gekregen [...]

Kennedy Süd (LUX)

, ,

De te ontwikkelen wijk Kennedy Süd is gesitueerd aan een invalsweg van Luxemburg-stad, een voormalige snelweg die is herontwikkeld tot een stedelijke boulevard, de Avenue J.F. Kennedy. Het ontwikkelen van het stedelijk leven op en aan deze boulevard is een belangrijke doelstelling voor de nieuwe stadswijk. De inzending ‘Promenade des [...]

Haarlem Raaks

, , , ,

Het Raaksproject is het resultaat van een besloten prijsvraag, eind 1997 uitgeschreven door de stad Haarlem en in 1998 gewonnen door de opdrachtgeverscombinatie i.s.m. Urbis. Het betrof de ruimtelijke en functionele vernieuwing van een goed gesitueerde hoek van de historische binnenstad van Haarlem, dat in 1997 nog werd gedomineerd door [...]

Heerhugowaard Stadshart

, ,

Herziening van 80-er jaren winkelcentrum en omgeving naar een nieuw stadshart voor een grote groeikern. Vergroting en uitbreiding van het winkelcentrum met toevoeging van nieuwe functies zoals theater, stadskantoor en horecaplein. Verankering aan stationsgebied. We maakten een ontwerp voor een nieuwe stedenbouwkundige structuur en stadsplattegrond waarbij intensief overleg met de [...]

Vernieuwing Bijlmermeer

, ,

De vernieuwing van de Bijlmermeer is vrijwel direct begonnen na de oplevering van de eerste flats. Er was van meet af aan grote onvrede met de bewoning van dit masterplan. Jarenlang zijn de ingrepen erg adhoc van karakter geweest. De stedenbouwkundige vernieuwing startte voor het eerst in 1993 in Ganzenhoef [...]