Project Description

Het project Lupine behelst het stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van een naoorlogse buurt in Schiebroek met portiek-etagewoningen en een winkelstraat met supermarkt.

De Peppelweg is de belangrijkste winkelstraat van Schiebroek, ten noorden van de Kastanjesingel maakt de Peppelweg onderdeel uit van de ‘Lupine-buurt’. Binnen de buurt waren 550 na-oorlogse portiek-etagewoningen en een behoorlijk oppervlak winkels en bedrijven te vinden.
In het ontwerp is ingezet op het handhaven van de huidige groene uitstraling. Bovendien wordt het woningaanbod veel gevarieerder. Centraal in de buurt komt het ‘Lupineplein’, dat een grotere betekenis voor de buurt krijgt, zowel ruimtelijk als functioneel. Onderdeel van de studie is een verplaatsing van de Albert Heijn naar de kop van de Peppelweg en een herstructurering van de winkels en bedrijven.
.

opdrachtgever Corporatie COM Wonen, Rotterdam
periode 2001-2012
ontwerp Donald Lambert
projectteam Annemieke Molster, Martijn van Diessen, Evert Kuijpers en Niels van der Stolpe
type opdracht stedenbouwkundig voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en supervisie
fotograaf Urbis bv