Project Description

Urbis heeft een structuurvisie gemaakt voor het gebied tussen Gemert en Handel. Hierin is een uitbreiding en transformatie van bedrijventerrein Wolfsveld mogelijk gemaakt, alsmede veel aandacht voor recreatieontwikkeling en ecologie. Na vaststelling van de structuurvisie is Wolfsveld verder uitgewerkt. Belangrijke ingreep is het beekherstel van de Peelseloop. Hiervoor is een transformatie van bestaand bedrijventerrein noodzakelijk.

opdrachtgever gemeente Gemert-Bakel
periode 2006-2008
ontwerp Petra Sala
projectteam Josine van Seventer, Kingson Wu, Sabine Geerlings, Bas van der Vinne
type opdracht structuurvisie, masterplan, stedenbouwkundig plan, Beeldkwaliteitplan
afbeeldingen Urbis