Project Description

Het plangebied bevindt zich aan de noordzijde van het voormalige dorp Limmel.
Momenteel is het een groenzone waar hoogspanningskabels op staan. Deze kunnen met de ontwikkeling van dit project ondergronds worden gebracht. Hierdoor ontstaat ruimte binnen het stedelijk gebied voor ontwikkeling.

Het centrum vormt het sluitstuk van de vernieuwing van Maastricht-Noord-Oost en bundelt alle voorzieningen voor Limmel en Nazareth samen. Het centrum legt de verbinding met de Campus van de Hoge Hotelschool die ten noorden van Limmel begint. De campus ligt op een landgoed dat onderdeel uitmaakt van de landgoederenreeks die loopt van Maastricht tot Valkenburg.
In de toekomst wordt deze reeks verder ontwikkeld. Hierdoor wordt enerzijds de stad gekoppeld aan het buitengebied en het Heuvelland en krijgt anderzijds dit deel van de stadsrand van Maastricht een eigen park. In dit park is uitbreiding van de Hotelschool alsmede nieuwe studentenhuisvesting ingepast. De landschapsstructuur en het water zijn hiervoor leidend. Aan de noordzijde van de Campus komt een nieuw station. De uitwerking die dit heeft op de ontsluitingsstructuur is meegenomen. In het park is ruimte voor waterberging.
Aan de rand van Limmel is een langzame overgang van Campuspark naar stad vormgegeven. In deze ruimte is plek voor winkels, wonen, zorg, horeca en een school. Zowel fysiek als sociaal worden de wijk en zijn bewoners gekoppeld aan de Hogeschoolcampus.

Er wordt een aantal belangrijke ingrepen in het openbare gebied gerealiseerd:
• een ongelijkvloerse spoorkruising; de barrière van het spoor en de isolatie van Limmel worden zo verminderd;
• het onder de grond brengen van hoogspanningskabels, deze domineren momenteel Limmel.

De plannen zijn ontwikkeld met een uitgebreid participatieproces

opdrachtgever Gemeente Maastricht, Servatius woningstichting, woningstichting Woonpunt
periode 2009 – 2013
ontwerp Petra Sala
projectteam Pauline Bron, Jaume Vidal
type opdracht stedenbouwkundige uitwerking centrumgebied en herstructurering wijken;
fotograaf Urbis