Project Description

Het centrum van het Delflandplein is aan vernieuwing toe. Het ontwerpvoorstel gaat uit van transformatie op verschillende niveaus. Op de schaal van de regio, de schaal van de stad en de schaal van de buurt. Heel markant zijn de tweelingtorens die, precies in de bocht van de vernieuwde A10 gesitueerd, uitdrukking geven aan de grootstedelijke activiteiten die zich hiernaartoe zullen verplaatsen.

opdrachtgever De Nijs en Far West
periode 1997-2010
ontwerp Donald Lambert
projectteam Peter Berner, Petra Sala, Tom de Munk en Martijn van Diessen
type opdracht haalbaarheidsstudie, stedenbouwkundig ontwerp, architectonische inpasbaarheid, ruimtelijke vertaling van de programma-voorstellen en beeldvorming
fotograaf Urbis