Op 25 januari 2024 vierden we ons 35-jarig bestaan als ontwerpbureau. We kijken terug op een drukbezochte inspirerende bijeenkomst. In de middag werd afgetrapt met een inhoudelijk debat over de ontwikkeling van het vakgebied in de afgelopen 35 jaar. Vervolgens was het tijd voor een feestelijke borrel. De bijeenkomst vond plaats in het mooie Heinekengebouw, waar wij ook kantoor houden.

Onder leiding moderator Stijnie Lohof (oud-medewerker van Urbis en momenteel senior stedenbouwkundige in Rotterdam) ging Maurice Harteveld (Hoofddocent TU Delft) in op de ontwikkeling van het stedenbouwonderwijs. Aansluitend blikte Martin Mulder (oud opdrachtgever van Urbis bij de gemeente Amsterdam en Utrecht) terug op de ontwikkeling van het opdrachtgeverschap. Petra Sala (stedenbouwkundige en partner bij Urbis) besprak in een intermezzo de resultaten van diverse interviews die we het afgelopen jaar hebben afgenomen en tot slot blikte Donald Lambert (stedenbouwkundige en partner bij Urbis) terug op 35 jaar ontwerpen bij Urbis. Het inhoudelijke deel werd afgesloten met een paneldiscussie met Audrey Coert (landschapsarchitect en partner bij Urbis), Lennart van Heijningen (stedenbouwkundige bij Urbis) en Laura de Bonth (stedenbouwkundige en partner bij Urban Synergie). Het publiek kon meedoen via de mentimeter en dat werd goed gedaan door de genodigde vakgenoten, waaronder veel oud-medewerkers van Urbis.

Lees na de foto’s verder voor meer informatie over de inhoud en lessen van de middagbijeenkomst.

Daarna was het tijd voor de borrel en de felicitaties. Wij bedanken iedereen die aanwezig was voor de leuke, inspirerende en gezellige bijeenkomst!

Audrey Coert, Donald Lambert, Petra Sala en het hele team van Urbis.

Het symposium

Ons 35-jarig jubileum was aanleiding om eens stil te staan bij de evolutie van ons bureau, de evolutie van de stedenbouw en de veranderende positie van de ontwerper. In aanloop naar het symposium hebben we ons verdiept in deze onderwerpen en de samenwerking gezocht met Urban Synergy en dr. ir. Maurice Harteveld verbonden aan de leerstoel stadsontwerp van de TU Delft. In deze samenstelling hebben we een tijdlijn van het vak opgesteld vanaf de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast hebben we interviews gehouden over de positie van de stedenbouwkundige vanuit verschillende perspectieven (studenten en aanverwante beroepen: architect, opdrachtgevers, architectuurhistoricus en een ambtelijke stedenbouwkundige).

Voor zijn presentatie is Maurice in de geschiedenis van het onderwijs gedoken. Hij ging op zoek naar de beginselen van de stedenbouwkundige opleidingen. Dit bracht hem in 1600 bij het ontwerp van vestingwerken en landaanwinning. Maar stedenbouw zoals we het nu kennen is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Sindsdien is het vak op verschillende manieren vernieuwd, verschoven, vermengd en versnipperd. Een boeiend verhaal met voor velen herkenbare momenten uit de eigen studietijd.

Hierna volgde een persoonlijk verhaal van Martin Mulder, die als conflictbemiddelaar in de stedelijke ontwikkeling terechtkwam. Hij werd directeur stadsvernieuwing van de Bijlmer waar hij voor het eerst onze opdrachtgever was. Hij vertelde over het belang van maatschappelijke en politieke draagkracht voor complexe projecten zoals de Bijlmer en later voor Utrecht centraal station.

Die maatschappelijke en politieke draagkracht kwamen ook naar voren in de interviews die we in aanloop naar het symposium hebben gehouden met verschillende collega’s en mensen die in aanverwante vakgebieden werken: Marinke Steenhuis (architectuurhistoricus), Martin Mulder (oud-opdrachtgever gemeente Utrecht en Amsterdam), Manon Pattynama (architect PA Architectuur), Erik Pasveer (Hoofd Strategie en Stedenbouw gemeente Amsterdam) en 3 studenten van de TU Delft. We staan voor een aantal complexe ruimtelijke opgaven waarbij we als stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten het verschil kunnen maken. Download de presentatie hier

Donald dook in ons eigen archief en vertelde over hoe verschillende tijdgeesten de projecten van Urbis beïnvloedden. Dit deed hij aan de hand van prijsvragen en studies in onze beginfase (zoals het Beursplein Rotterdam) maar ook met langdurige projecten zoals de Bijlmer en Haarrijn die in de loop van de tijd steeds complexer werden. Download de presentatie hier

In het panel bespraken Laura, Lennart en Audrey het veranderende ontwerpproces, de veranderende rol en de veranderende opgave van de ontwerper. Tijdens het gesprek werden de reacties van het publiek zichtbaar via Mentimeter. Uit het panelgesprek werd duidelijk hoe belangrijk het is om flexibiliteit in te bouwen in plannen; dat een stevig raamwerk de flexibiliteit kan bieden die nodig is in langlopende projecten en tegelijkertijd de samenhang kan waarborgen. Het werd duidelijk dat het inmiddels een belangrijke taak van de ontwerper is om verschillende disciplines en belanghebbenden te verbinden, van ingenieurs tot de politiek en bewoners.