In opdracht van Loostad Vastgoedontwikkeling en samen met Kraaijvanger Architecten en Buro Sant en Co heeft Urbis het Stedenbouwkundig Plan voor Park Groenewoud ontwikkeld. Park Groenewoud ligt aan het Amsterdam-Rijnkanaal en wordt een autoluwe stadse wijk met 1.500 woningen en  collectieve voorzieningen. Door de aanwezigheid van een Mobiliteitshub XL, hoogwaardig openbaar vervoer en goede fietsvoorzieningen is er veel ruimte voor groen en recreatie. Waar je ook woont in Groenewoud; elke woning heeft uitzicht op groen. Tot en met 26 april kunnen betrokken Utrechters hun mening geven over de plannen. De inspraakreacties worden verwerkt in het uiteindelijke stedenbouwkundig plan waar de gemeenteraad later dit jaar een besluit over neemt.