The Touch Project has been declared by the NRW to best shopping Netherlands and win the prize NRW year 2013.     The Tap Project was started in 1997 with a contest. This was won in 1998 by the consortium Amvest , MAB and Dura Vermeer , with Urbis and urban designer . In 2006 started the construction ; Phase 1 ( Lakenhof , Claus en Kaan ) was completed in 2007 . Phase 2 , consisting of the large garage ( Kraaijvanger · Urbis ) containing Raakspoort ( Bolles Wilson ) and the Touch Quarter ( Crepain Binst ) and the breakthrough to Muted Old Canal ( Claus en Kaan ) .  The urban design as well as design for the outdoor comes from Urbis .  The jury: It is once again troubled times in our Dutch market . Economic downturns and consumer confidence is at its lowest point since the 30s of the last century . But this time it seems that there is a real break with the past occurred . The laws that are in force for decades, today almost no longer applicable. However, many projects have been started over 10 years ago . Municipalities, developers and investors hold each other , still from that spirit , in a hold that the flexibility to adapt to the current rules projects for success difficult. Consider agreed métrages for functions or industry restrictions . So much prettier that the result of the development of Raaks , started twelve years ago and last year opened, all of this time . Indeed , the natural embedding in its environment and the use of historical elements combined with contemporary architecture really stand out . The multifunctional integration of hospitality, leisure , retail , housing , services and the place of the municipal office , doing already to timeless . test

Het Raaksproject is door de NRW uitgeroepen tot beste winkelcentrum van Nederland en wint daarmee de NRW jaarprijs 2013. Het Raaksproject is in 1997 gestart met een prijsvraag. Deze is in 1998 gewonnen door het consortium Amvest, MAB en DuraVermeer, met Urbis als stedenbouwkundig ontwerper. In 2006 is gestart met de bouw; fase 1 (Lakenhof, Claus en Kaan) is in 2007 opgeleverd. Fase 2, bestaande uit de grote parkeergarage (Kraaijvanger · Urbis) met daarop Raakspoort (Bolles Wilson) en het Raakskwartier (Crepain Binst) en de doorbraak naar de Gedempte Oude Gracht (Claus en Kaan). Het stedenbouwkundig ontwerp alsmede het ontwerp voor de buitenruimte komt van Urbis. Het juryrapport: Het zijn weer eens roerige tijden in onze Nederlandse markt. Economische malaise en consumentenvertrouwen dat op het laagste punt staat sinds de jaren ’30 van de vorige eeuw. Maar dit keer lijkt het er op dat er een echte breuk met het verleden is ontstaan. De wetmatigheden die decennialang golden zijn vandaag de dag al bijna niet meer toepasbaar. Toch zijn veel projecten al meer dan 10 jaar geleden gestart. Gemeentes, ontwikkelaars en beleggers houden elkaar, nog steeds vanuit die tijdgeest, in een houdgreep die de flexibiliteit om projecten aan te passen aan de hedendaagse spelregels voor succes bemoeilijkt. Denk aan afgesproken metrages voor functies of branchebeperkingen. Des te knapper dat het resultaat van de ontwikkeling van Raaks, twaalf jaar geleden gestart en verleden jaar geopend, helemaal van deze tijd is. Sterker nog, de natuurlijke inbedding in zijn omgeving en het gebruik van de historische onderdelen in combinatie met eigentijdse architectuur, springen er echt uit. De multifunctionele inpassing van horeca, leisure, retail, wonen, dienstverlening en de plek van het stadskantoor, doet nu al tijdloos aan. Consumenten waarderen de mogelijkheid om in de binnenstad naar de bioscoop te gaan, te genieten van de vele en gevarieerde horeca en de ruime parkeermogelijkheden. Omwonenden, maar ook de bezoekers die vanuit Raaks met auto of fiets weer huiswaarts gaan, zijn blij met het dagelijkse boodschappenaanbod. Ondernemers zijn tevreden, maar zijn iets meer verdeeld over het succes. Het karakter van de ontwikkeling kent twee gezichten; echte leisure en een nieuw binnenstedelijk woongebied. Ondernemers die binnen deze twee pijlers opereren zijn goed te spreken over de resultaten. De gevarieerdheid van, met name, het horeca aanbod is een enorme trekker. De overige retail lijkt er ‘per ongeluk’ tussen gekomen te zijn en versterkt de positionering van deze ontwikkeling niet. Overigens bieden de metrages en de ingebouwde flexibiliteit meer dan voldoende vertrouwen bij de jury dat dit op termijn goed zal komen door de natuurlijke ontwikkeling van vraag en aanbod. Haarlem had al een binnenstad om trots op te zijn en door de zeer goed doordachte en uitgevoerde inbedding van Raaks in zijn omgeving heeft Haarlem er daadwerkelijk een stuk binnenstad bijgekregen, met een eigen karakter en functies die complementair zijn aan de oorspronkelijke binnenstad. De jury is van mening dat deze manier van (her)ontwikkelen een belangrijke voorbeeldfunctie oplevert voor veel van de opgaves van vandaag en de komende jaren. Een onbetwiste winnaar zelfs in een tijdperk waar de spelregels aan het schuiven zijn. Zie ook de website van het NRW