In de laatste jaren hebben we ons veel bezig gehouden met de relatie tussen wonen, werken en het water. Geïnspireerd door de hedendaagse wateropgave zijn tal van studies verricht naar vernieuwende concepten op dit vlak. Door de toenemende problematiek rondom het water en klimaatverandering op lange termijn, zetten we ons sterk in om deze concepten door te voeren in de stedenbouw.