Voor ons begint duurzaamheid met visie op de opgave op het hoogste schaalniveau. Door een raamwerk van openbare ruimtes te ontwerpen, ontstaat een heldere structuur en blijft het plan op de lange termijn leesbaar en overzichtelijk. Zo’n raamwerk zorgt voor flexibiliteit die toekomstige veranderingen in programma of gebouw op kunnen vangen. De laatste jaren hebben we veel kennis opgedaan over de relatie tussen stedelijk ontwerp met natuurinclusiviteit en de klimaatopgave.