Park Duinwijk Zandvoort

Park Duinwijk was de laatste substantiële uitbreiding van Zandvoort, dat door duinen en zee wordt ingesloten. Het bleek een van de meest spectaculaire. Hoogteverschillen van meer dan 5 meter zijn in het plan gedramatiseerd door vergezichten en bijzondere architectonische oplossingen. Een uiterst gevarieerd woonprogramma is heel compact en ruimtelijk gemixt uitgevoerd. Het thema “uit de wind, in de zon” heeft vele betekenissen gekregen in een plan dat rust kreeg door de consequente toepassing van een Jutlandse baksteen en een centraal gelegen duinmeer.

opdrachtgever Gemeente Zandvoort en NS Vastgoed, Utrecht
opdracht structuurschets, uitwerking voorbeeldverkaveling en supervisie
team Donald Lambert (ontwerp), Henk Bouwman, Michael Sraga
jaar 1995 – 2001
beelden Urbis
thema’s stedenbouw, supervisie