Project omschrijving

Westergouwe Gouda

De gemeente Gouda bouwt ca. 4000 nieuwe woningen. De ruimte hiervoor zoekt Gouda aan de westzijde van de stad, in de deels verveende en drooggemaakte Zuidplaspolder. Daar is nog ruimte en sluit een uitbreiding logisch aan op de structuur van Gouda. Met de ontwikkeling van deze nieuwe wijk, Westergouwe, wordt de ring van nieuwe wijken rond het historisch centrum als het ware afgemaakt.
Er wordt gebouwd onder voorwaarde dat op een goede manier wordt ingespeeld op de specifieke kenmerken van bodem en water. De uitgesproken ambities ten aanzien van het aspect water komen tot uitdrukking in de naamgeving ‘Masterplan Waterstad Westergouwe’.

opdrachtgever Gemeente Gouda
periode 2002-2008
ontwerp Donald Lambert
projectteam Tom de Munk, Filippus van Leeuwen, Martijn van Diessen en Annemieke Molster in samenwerking met Bosch Slabbers
type opdracht Masterplan, stedenbouwkundig ontwerp
fotograaf Urbis