Wendhorst-Heerderhof

Door transformatie van het verzorgingscomplex de Wendhorst is in Heerde de nieuwe buurt Heerderhof gecreëerd. In de plannen die Urbis in opdracht van Van Wonen en in samenwerking met een klankbordgroep van omwonenden heeft gerealiseerd, is voorzien in twaalf nieuwe woonzorgwoningen met in elke woning plaats voor 8 bewoners. Op het resterende terrein zijn 52 woningen gebouwd in een veelkleurig palet van vrijstaande zelfbouwkavels, twee-onder-een-kappers, rijwoningen, sociale huur appartementen, starterswoningen en patiowoningen voor senioren. Door de grote variatie in prijssegmenten en woningtypologieën is er plaats voor verschillende doelgroepen en generaties en wordt de buurt levensloopbestendig.

Opvallend is het sterke hoogteverschil van ca 2 meter in het bestaande maaiveld. We hebben reliëf benut om een geaccidenteerd buitenruimteontwerp te realiseren.
Centraal in de buurt is een groene verbinding ingepast die een dierenweide, een bestaande houtwal en een speeltuin met elkaar verbindt. De overgang van de nieuwe buurt met de 1,5 meter lager gelegen bestaande wijk is vormgegeven met speelse groene overgangen en een waterpomp om mee te spelen voor kinderen.

opdrachtgever VanWonen
opdracht stedenbouwkundig plan
programma 8 woonzorgwoningen, 52 woningen
team Petra Sala
samenwerking VAN VEEN ARCHITECTEN
jaar 2017-2021
beelden Urbis
thema’s        zorg, woningbouw, buitenruimte