Project omschrijving

Vathorst Velden II Amersfoort

In de Vinexlocatie Velden 2 zijn naast ca 1.000 woningen ook het winkel- en voorzieningencentrum en het station ingepast. Het ontwerp is gebaseerd op de onderliggende landschapsstructuur, bestaande uit een dekzandrug en kavelpatronen van weides. Cruciaal zijn de waardevolle houtwallen en groenstructuren. De wijk heeft mede hierdoor een sterk groen karakter. Urbis was verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig ontwerp, de supervisie en het ontwerp van de buitenruimte van de wijk, tot aan het detail.

opdrachtgever Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV)
periode 1999 – 2012
ontwerp Petra Sala, Donald Lambert
projectteam Jeroen Leemans, Filippus van Leeuwen, Niels van der Stolpe
type opdracht stedenbouwkundig ontwerp, supervisie, VO en DO openbaar gebied, beheerplan
fotograaf Urbis