Vathorst Velden II Amersfoort

Vathorst Velden II is centraal gelegen binnen Vinexlocatie Vathorst. In het plandeel is naast een woningbouwprogramma (ca. 1000 woningen) ook een winkel- en voorzieningencentrum opgenomen. Het ontwerp is gebaseerd op de onderliggende landschapsstructuur, bestaande uit een dekzandrug en kavelpatronen van weides. Cruciaal zijn de waardevolle houtwallen en groenstructuren waardoor de wijk een sterk groen karakter heeft. Urbis was verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig ontwerp, de supervisie en het ontwerp van de buitenruimte van de wijk.

opdrachtgever Ontwikkelingsbedrijf Vathorst
opdracht stedenbouwkundig ontwerp, supervisie, VO/DO openbare ruimte, beheerplan
programma ca. 1000 woningen, retailfuncties, onderwijsvoorziening, cultuurfuncties
team Petra Sala (ontwerp), Donald Lambert (ontwerp), Jeroen Leemans, Filippus van Leeuwen, Niels van der Stolpe
jaar 1999 – 2012
beelden Urbis
thema’s uitbreidingslocatie, woningbouw, landschap, onderwijs, openbare ruimte