Project omschrijving

Haarrijn Utrecht

Haarrijn bestaat uit een gemixt programma van bedrijvigheid, wonen en recreatie. Het plan is ontworpen met als basis de stedenbouwkundig-landschappelijke patronen die in de locatie en de directe omgeving te vinden zijn. Kenmerkend voor het ontwerp zijn een langzame overgang van stad naar land: woningbouwstroken worden afgewisseld met groene banen, waardoor het waterrijke landschap tot ver in het woongebied doordringt. Richting de rijksweg ontmoet deze markante hoofdrichting de lijn van de watertransportleiding Rijnkennemerland. Hier is een reeks van stedelijke woonblokken voorgesteld waar een dichter programma zal worden gerealiseerd. De geluidwerende voorzieningen worden geïntegreerd in de bedrijfsbebouwing langs de A2.

opdrachtgever Projectbureau Leidsche Rijn
opdracht stedenbouwkundig ontwerp, diverse uitwerkingen
team Petra Sala (ontwerp), Donald Lambert (ontwerp), Jantine Prins, Pauline Bon en in samenwerking met DS landschapsarchitecten
jaar 2006-heden
beelden Urbis
thema’s stedenbouw, supervisie