Haarrijn Utrecht

Haarrijn bestaat uit een gemixt programma van bedrijvigheid, wonen en recreatie. Het plan is ontworpen met als basis de stedenbouwkundig-landschappelijke patronen die in de locatie en de directe omgeving te vinden zijn. Kenmerkend voor het ontwerp zijn een langzame overgang van stad naar land: woningbouwstroken worden afgewisseld met groene banen, waardoor het waterrijke landschap tot ver in het woongebied doordringt. Richting de rijksweg ontmoet deze markante hoofdrichting de lijn van de Rijnkennemerlaan. Hier is een reeks van stedelijke woonblokken voorgesteld waar een dichter programma zal worden gerealiseerd. De geluidwerende voorzieningen worden geïntegreerd in de bedrijfsbebouwing langs de A2.

In Haarrijn zijn duurzaamheid, circulariteit en ecologie leidend. Haarrijn vergroot het leefgebied van de soorten planten en dieren in het naastgelegen landschap van Haarzuilens. Het huidig reliëf met beplanting aan de oever wordt zoveel mogelijk gehandhaafd en waar mogelijk verbeterd. Woningen in deze zone zijn afgestemd op de natuur.

opdrachtgever Gemeente Utrecht
opdracht stedenbouwkundig ontwerp, diverse uitwerkingen
programma ca. 680 woningen, Utrechts Kindcentrum, recreatiestrand, bedrijfskavels
team Petra Sala (ontwerp), Donald Lambert (ontwerp), Jantine Prins, Pauline Bon, Lennart van Heijningen
Samenwerking DS landschapsarchitecten
jaar 2006-heden
beelden Urbis
thema’s stedenbouw, supervisie