Project omschrijving

Een onderzoek op eigen initiatief naar de vergroeningsmogelijkheden van een fietsroute door Rotterdam-Zuid leidde tot een opdracht van de gemeente Rotterdam voor het ontwerp van het Stieltjesplein e.o.

Herinrichting van dit stenige plein past binnen de vergroeningsopgave die de gemeente zichzelf gesteld heeft. Vanuit onze analyse van de knelpunten en het huidige gebruik van het plein hebben we in overleg met de ontwerpers en beheerders van de gemeente verschillende ontwerpvarianten getekend. In alle varianten wordt een deel van de huidige bomen gehandhaafd en gecombineerd met door ons geselecteerde bomen van verschillende soorten uit het Bomendepot. Dit is niet alleen duurzaam, maar biedt ook de kans om grotere bomen aan te planten die direct al een mooi beeld opleveren en de biodiversiteit te vergroten.  Door groeiplaatsverruiming (door het rooien van een aantal bomen van zeer slechte kwaliteit) en groeiplaatsverbetering krijgen de bestaande en nieuwe bomen de ideale omstandigheden om uit te groeien tot mooie volwassen exemplaren. De ontwerpvarianten zijn besproken met de omwonenden; hun wensen nemen we mee in het definitieve ontwerp.

opdrachtgever Gemeente Rotterdam
opdracht Buitenruimte ontwerp
programma
team Petra Sala, Audrey Coert, Vera Kuipers
samenwerking
jaar 2021
beelden Urbis
thema’s        Klimaat en vergroening, openbare ruimte, participatie