Project omschrijving

Stadshart Heerhugowaard

Herziening van 80’er jaren-winkelcentrum en omgeving naar een nieuw stadshart voor een grote groeikern. Vergroting en uitbreiding van het winkelcentrum met toevoeging van nieuwe functies zoals theater, stadskantoor en horecaplein. Verankering aan stationsgebied. We maakten een ontwerp voor een nieuwe stedenbouwkundige structuur en stadsplattegrond waarbij intensief overleg met de belanghebbenden voorop stond. Beeldkwaliteit – sturing via plan en supervisie volgde. Ontwerp van de openbare ruimte van het centrumgebied op diverse niveaus. Herziening cq. vernieuwing van het stadspark.

opdrachtgever gemeente Heerhugowaard
periode 1995-2013
ontwerp Donald Lambert
projectteam Filippus van Leeuwen, Stijnie Lohof, Annemiek Molster,Josine van Seventer, Jeroen Leemans
type opdracht Ontwerp masterplan, supervisie, VO/DO openbare ruimte
afbeeldingen Urbis, Aerotuijp bv Volendam