Structuur- en woonvisie Sittard-Geleen

In opdracht van de woonmaatschappij ZO Wonen heeft Urbis de woonvisie opgesteld voor Sittard-Geleen. In dezelfde periode heeft Urbis in opdracht van de gemeente meegewerkt aan de structuurvisie Sittard-Geleen. Hierdoor is samenhang ontstaan tussen woningbouwontwikkeling en andere ontwikkelingen in de gemeente.
Naast de ZO-woonvisie heeft Urbis enkele deelprojecten uit deze visie uitgewerkt om de woningbouwmogelijkheden aan te tonen.

Sittard en Geleen verschillen in ruimtelijk opzicht enorm van elkaar. Sittard kan door zijn lobbenstructuur al veel van het landschap profiteren. Geleen daarentegen keert zich hier meer van af. De stad ligt voornamelijk ingeklemd tussen spoor, snelweg en industrie. In de visie worden deze verschillen verder aangezet. Een van de belangrijkste toekomstige thema’s is het omgaan met de te verwachten krimp van de bevolking in de Westelijke mijnstreek. Gekozen is om niet meer uit te breiden en ervan uit te gaan dat er geen woningen bij komen, maar dat voor iedere woning die gebouwd wordt er een gesloopt zal moeten worden.

opdrachtgever gemeente Sittard-Geleen, Zo Wonen
opdracht structuurvisie, toekomstvisie wonen, diverse stedenbouwkundige uitwerkingen
team Petra Sala (ontwerp), i.c.w. DHV (ontwerp), Kingson Wu, Martijn Koole
jaar 2009 – 2013
beelden Urbis
thema’s visie & strategie