Project omschrijving

Structuurvisie Sittard-Geleen

Specifiek voor Sittard-Geleen is de ligging in drie landschappen: het Maasdal, het middenterras en het heuvelland, en de aanwezigheid van twee snelwegen, het Julianakanaal, en het havengebied met veel industrie bij Born. Belangrijk is ook de invloed van DSM en Chemelot, een groot industriegebied in Geleen. Een aantal historisch belangrijke elementen, zoals de historische binnenstad van Sittard en de vele kastelen, maken onderdeel uit van de plankaart. Het verschil tussen de vele dorpen en de steden Sittard en Geleen komt onder andere tot uitdrukking in de definitie van de woonmilieus. Een van de belangrijkste toekomstige thema’s is het omgaan met de te verwachten krimp van de bevolking in de Westelijke mijnstreek. Gekozen is om niet meer uit te breiden en ervan uit te gaan dat er geen woningen bij komen, maar dat voor iedere woning die gebouwd wordt er een gesloopt zal moeten worden.

opdrachtgever gemeente Sittard-Geleen
periode 2009 – 2010
ontwerp Petra Sala, i.c.w. DHV
projectteam Kingson Wu, Martijn Koole
type opdracht regionaal ontwerp
fotograaf Urbis