Schoolplein MFA Vlechtwerk

MFA Vlechtwerk biedt onderdak aan de basisscholen ’t Kompas en de Burgemeester Sigmondschool, gymzaal, kinderopvang Trema, bibliotheek en Dorpshuis. Het interieur, de pleinen en openbare ruimte sluiten naadloos op elkaar aan.

Het oplossen van de hoogteverschillen in relatie tot de inpassing van de waterberging en de waterafvoer van het terrein was een flinke uitdaging. Het hoogteverschil met de aangrenzende oude Vissersdijk hebben we benut voor een tribune bij de voetbalkooi en een zitrand. Het schoolplein ligt deels op de (voorheen open) waterberging die is overkluisd en direct onder het maaiveld ligt; de keerwand is omgevormd tot zitrand. Het parkeerterrein kent dubbelgebruik: overdag wordt het bij het schoolplein getrokken. De buitenruimte heeft een groen en natuurlijk karakter. De vele speeltoestellen en speelaanleidingen nodigen de kinderen uit tot bewegen.

opdrachtgever Gemeente Werkdam
opdracht Schoolplein en buitenruimte ontwerp
programma 2 basisscholen, gymzaal, kinderopvang Trema, bibliotheek en Dorpshuis
samenwerking Technische uitwerking buitenruimte: Rod’or
jaar 2018
beelden Land-made
thema’s        Waterberging, hoogteverschillen, verblijfskwaliteit, natuurlijk spelen