Schoolplein brede school de Esdoorn

Twee basisscholen, een kinderopvang en een bibliotheek vormen samen de Brede School Sleeuwijk. De buitenruimte heb ik in nauw overleg met deze gebruikers, met de architect van de school en de gemeente ontworpen. Hierdoor sluiten het interieur en de pleinen naadloos op elkaar aan. De buitenruimte heeft een groen en natuurlijk karakter en loopt mooi over in het park. De beplanting heb ik geselecteerd op seizoensbeleving (bloei, herfstkleur) en waardplanten voor insecten en vogels. De grote soortenrijkdom biedt ook aanleidingen voor buitenlessen waar verspreid over de pleinen verschillende zitplekken voor opgenomen zijn. De pleinen zijn rijk aan speeltoestellen en speelaanleidingen die de kinderen uitdagen om zelf spelletjes te bedenken.

opdrachtgever Gemeente Sleeuwijk
opdracht Schoolplein en buitenruimte ontwerp
programma 2 basisscholen, kinderopvang en bibliotheek
samenwerking Technische uitwerking buitenruimte: Rod’or
jaar 2017
beelden Land-made
thema’s        biodiversiteit, verblijfskwaliteit, natuurlijk spelen