Raaks Haarlem

Het Raaksproject is het resultaat van een besloten prijsvraag, eind 1997 uitgeschreven door de stad Haarlem en in 1998 gewonnen door de opdrachtgeverscombinatie i.s.m. Urbis. Het betrof de ruimtelijke en functionele vernieuwing van een goed gesitueerde hoek van de historische binnenstad van Haarlem, dat in 1997 nog werd gedomineerd door een oude parkeergarage en een tweetal vroeg 20ste eeuwse schoolgebouwen. De stedenbouwkundige insteek van Urbis was om in de dichte, fijnkorrelige schaal van de binnenstad een complex van moderne architectuur in te weven in de omringende bestaande stadsstructuur. Het plan heeft overtuigd en gewonnen en heeft tijdens en na realisering aardig wat publiciteit gekregen. In 2013 werden we winnaar van de NRW prijs.

opdrachtgever MAB Development, DuraVermeer, Amvest
opdracht stedenbouwkundig plan, buitenruimte-ontwerp en supervisie voor stedelijke vernieuwing van een deel van de binnenstad
team Donald Lambert (ontwerp), Filippus van Leeuwen, Jeroen Leemans
jaar 1997/1998-2012/2013
beelden Urbis
thema’s buitenruimte, stedelijke transformatie, stedenbouw, supervisie