Participatie

Urbis is gespecialiseerd in herstructureringsopgaven en ingrepen in bestaande steden en dorpen. In deze projecten hebben we altijd te maken met huidige bewoners, ondernemers c.q. gebruikers. Vaak zijn de plannen ingrijpend, daarom is de inbreng, informatievoorziening en begrip voor elkaar cruciaal voor het welslagen van een project. In zeer veel projecten hebben wij ervaring met (bewoners)participatie opgedaan. Soms door overleg met afvaardigingen in de vorm van werk- of klankbordgroepen of informatiemarkten, soms door brede informatieavonden of door werkateliers, enquêtes, een website maar ook excursies behoren tot de middelen om bewoners te betrekken bij een veranderingsproces. Nog voor de formele inspraak ontstaat zo meer begrip bij bewoners voor een veranderingsproces en de kans om suggesties of wensen mee te nemen.