Munnikenpolder Leiderdorp

Door de nieuwe verdiepte ligging van de A4 wordt Leiderdorp niet meer volledig doorsneden door de snelweg. Hierdoor ontstaan er kansen voor de herontwikkeling van de naastgelegen Munnikenpolder. Deze polder gaat functie van voorportaal van het nationaal landschap “Groene Hart” vervullen en krijgt daarom een volledig nieuwe inrichting.

In het ontwerp hebben wij zowel intensief gebruikte functies (jachthaven, schaats- en skeelerbaan, manifestatieterrein) aan de zijde van Leiderdorp en extensief gebruikte onderdelen (natuurgebieden met ecologische waarde) aan de zijde van het Groene Hart ingepast. Door te werken met poldersloten en eilanden met diverse maaiveldhoogten ontstaat er op  lange termijn een gevarieerd en relatief vochtig landschap dat met een minimum aan beheer in stand kan blijven. Een fietsbrug over de A4 maakt een directe verbinding mogelijk tussen met het hart van Leiderdorp met de polder.

opdrachtgever Gemeente Leiderdorp
opdracht ontwerp buitenruimte VO, ontwerp buitenruimte DO
programma natuurgebied, schaats- en skeelerbaan, jachthaven, manifestatieterrein
team Petra Sala, Filippus van Leeuwen, Jeroen Leemans
jaar 2002 – 2013
beelden Urbis
thema’s openbare ruimte, klimaat en duurzaamheid, wateropgave, landschap, recreatie