Lupinebuurt Rotterdam

Het project Lupine behelst het stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van een naoorlogse buurt in de wijk Schiebroek met portieketagewoningen en een winkelstraat met supermarkt.

De Peppelweg is de belangrijkste winkelstraat van Schiebroek, ten noorden van de Kastanjesingel maakt de Peppelweg onderdeel uit van de ‘Lupine-buurt’. Binnen de buurt waren 550 naoorlogse portieketagewoningen en een behoorlijk oppervlak winkels en bedrijven te vinden.
In het ontwerp wilden we de bestaande groene uitstraling behouden. Daarnaast werd het woningaanbod veel gevarieerder. Centraal in de buurt werd het ‘Lupineplein’ gerealiseerd, dat een grotere betekenis voor de buurt krijgt, zowel ruimtelijk als functioneel. Onderdeel van de studie was de verplaatsing van de Albert Heijn naar de kop van de Peppelweg en een herstructurering van de winkels en bedrijven.

opdrachtgever Corporatie COM Wonen, Rotterdam
opdracht Stedenbouwkundig VO, DO en supervisie
team Donald Lambert (ontwerp), Annemieke Molster, Martijn van Diessen, Evert Kuijpers en Niels van der Stople
jaar 2001 – 2012
beelden Urbis
thema’s stedelijke transformatie, stedenbouw, supervisie