Structuurvisie Leiden

De opdracht: het in nauw overleg met de gemeente tot stand brengen van een structuurvisie voor 2020 voor de stad Leiden. Hierin zijn zowel ruimtelijk-functionele als verkeerskundige kaders voor de toekomst neergelegd. Er heeft afstemming plaatsgevonden met de regio. De regionale structuurvisie Holland Rijnland heeft een bijna parallelle ontwikkeling in de tijd gehad. De slecht ontsloten stad Leiden in de regio is een belangrijk onderwerp van studie geweest alsmede de integratie van de binnenstadsvisie en het toekomstperspectief van het kenniscentrum Leeuwenhoek.

opdrachtgever gemeente Leiden
opdracht Structuurvisie
team Donald Lambert (ontwerp), Gemeentelijke diensten, afvaardigingen uit de diverse vakgroepen, gecoördineerd door Fred Goedbloed (gemeente), assisten Kingson Wu (Urbis)
jaar 2007 – 2009
beelden Urbis
thema’s        structuurvisie, Leiden, integratie