Kennedy Süd (Luxemburg)

De te ontwikkelen wijk Kennedy Süd is gesitueerd aan de Avenue J.F. Kennedy. Een voormalige snelweg die is herontwikkeld tot een stedelijke boulevard. Het toevoegen van stedelijk leven op en aan deze boulevard is een belangrijke doelstelling voor de nieuwe stadswijk. Onze inzending ‘Promenade des Fleurs’ won de prijsvraag vanwege de goede integratie van de grote schaal van het Europese stadsdeel met de kleine schaal van de bestaande aangrenzende wijk. De strategische insteek en de grote mate van duurzaamheid in het plan waren eveneens van doorslaggevende betekenis.

opdrachtgever Fonds Kirchberg
opdracht Gewonnen prijsvraag, stedenbouwkundig ontwerp, diverse uitwerkingen
programma 1000 woningen, mixed-use, kantoren, horeca, basisschool
team Petra Sala, Stephanie Appenzeller, Esther van der Sluys, Lennart van Heijningen
samenwerking Witteveen+Bos, Bosch Slabbers
jaar 2011-heden
beelden Urbis, Bosch Slabbers, DPI
thema’s stedelijke transformatie, woningbouw, mixed-use, klimaat en duurzaamheid, wateropgave, binnenstedelijk