Benschopperpoort IJsselstein

Aan de zuidwestzijde van de bebouwde kom van IJsselstein is het uitbreidingsplan Zenderpark gerealiseerd. Dit plan bestaat uit vier delen, waarvan de Benschopperpoort het deelgebied vormt dat grenst aan het historische centrum en daarmee de relatie tussen nieuw en oud tot stand dient te brengen. Dit gebied is het enige met een complexer en kleurrijker programma, waaronder een nieuw stadskantoor, een supermarkt en een sneltramtracé met halte. Urbis was verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig plan, de supervisie en het ontwerp van de buitenruimte.

Het stedenbouwkundig ontwerp is opgebouwd uit een drietal duidelijk herkenbare onderdelen, die vergelijkbaar van grootte zijn: het stadspark/manifestatieterrein, de bijzondere voorzieningen en een woonbuurtje. Door de bijzondere programmaonderdelen in een gecomprimeerde driehoek tegenover de historische Benschopperpoort van de historische kern te situeren, werd het uiteenvallen van open en gesloten terreintjes voorkomen. Het leidde tot een prachtige – in de breedte gesitueerde – plek voor het nieuwe gemeentehuis annex supermarkt/annex sneltramstation, waaronder de gevraagde aantallen parkeerplaatsen konden worden opgenomen. Zo ontstaat er een nieuw plein voor het gemeentehuis aan de singelgracht van het oude centrum. De hoofd (langzaam verkeer) route leidt hierover heen naar het Zenderpark en maakt een knikbeweging ter plaatse van het gemeentehuis.

Het sneltramtracé beschrijft een curve over het terrein en is gebruikt als ruimtelijke scheiding tussen twee voorname parkgebieden: het Hogebiezenpark, dat achter de Hogebiezendijk een langgerekt grenspark van het Zenderpark vormt, en het stadspark/manifestatieterrein van Benschopperpoort. Dit laatste is strategisch zo gesitueerd dat het silhouet van de oude kern overal zichtbaar is. De vorm van dit manifestatieterrein is eigenzinnig van aard, maar neemt tegelijkertijd enkele markante richtingen van de Hogebiezendijk in zich op door deze expliciet in enkele contouren terug te laten komen. De woonwijk is eenvoudig en helder van opzet en maakt de drie-eenheid van Benschopperpoort af.

opdrachtgever gemeente IJsselstein
opdracht stedenbouwkundig plan, supervisie, inrichting buitenruimte
team Donald Lambert (ontwerp)
beelden Urbis
thema’s buitenruimte, stedenbouw, supervisie