Het Havenplein in Broek op Langedijk vervult een belangrijke rol als ontmoetingsplek. Het biedt ruimte voor jaarlijks terugkerende evenementen zoals de Sinterklaasintocht en het vijfjaarlijkse evenement de Koolsail. Aan het Havenplein bevinden zich een tweetal ontwikkellocaties voor woningbouw, de haven en het Havenplein zijn toe aan herinrichting. Voor de ontwikkellocaties, de haven, het Havenplein en de aanliggende woonstraten hebben we 3 modellen opgesteld.

In een intensief participatief proces hebben de bewoners één van de 3 modellen als voorkeursvariant gekozen. Deze voorkeursvariant hebben we uitgewerkt in het VO-inrichtingsplan. Het ontwerp combineert een hoge woon- en verblijfskwaliteit en een gastvrij toeristisch knooppunt met behoud van het dorpse karakter.  Duurzaamheid en klimaatbestendigheid zijn concreet gemaakt in vormgeving, materiaalgebruik en beplanting.

opdrachtgever Gemeente Langedijk
opdracht Stedenbouwkundig masterplan en buitenruimte ontwerp
programma
team Donald Lambert, Audrey Coert, Esther van der Sluys
samenwerking
jaar 2019-heden
beelden Urbis
thema’s        participatie, woningbouw, recreatieve haven, openbare ruimte, ontmoeting, recreatief knooppunt, klimaat en duurzaamheid