In opdracht van de gemeente Arnhem, Wereldhave en Amvest hebben wij een gebiedsvisie opgesteld voor de toekomst van Kronenburg. Bekijk de gebiedsvisie hier. Op basis van deze visie is door het ministerie van Binnenlandse Zaken subsidie in het kader van de Woningbouwimpuls-regeling toegekend wat realisatie van de plannen mogelijk maakt.

Aan het woningaanbod worden nieuwe woningen in verschillende categorieën toegevoegd om de doorstroming te bevorderen en de openbare ruimte krijgt een kwaliteitsimpuls. Verharding maakt plaats voor vergroening, waardoor hittestress wordt bestreden en de biodiversiteit versterkt wordt. Door herprofilering van wegen, verbetering van zowel de interne routes als de verbindingen met omringende wijken en het creëren van ontmoetings- en verblijfsplekken wordt de leefbaarheid verbeterd. Het winkelcentrum verandert in een ‘full service center’ en auto’s worden efficiënter naar de plek van bestemming geleid. Met de uitvoering van onze plannen zal Kronenburg van een stenige, monotone, introverte jaren ’80 wijk transformeren naar een kwalitatieve en toekomstbestendige leefomgeving.

opdrachtgever Gemeente Arnhem, Amvest en Wereldhave
opdracht Gebiedsvisie
programma
team Audrey Coert, Petra Sala, Lennart van Heijningen
samenwerking
jaar 2021
beelden Urbis en RPHS+
thema’s        wonen, winkelcentrum, vergroening, openbare ruimte