Gebiedsagenda’s hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard beheert in een gebied waar op dit moment ca. 600.000 mensen wonen de waterkwaliteit, het waterpeil, de keringen en een aantal wegen. Kort samengevat zorgen zij voor ‘droge voeten en schoon water’. De nieuwe omgevingswet nodigt het hoogheemraadschap uit om haar vraagstukken integraal te benaderen. Tegelijkertijd verandert het klimaat en komen weersextremen steeds vaker voor. Urbis heeft vier gebiedsagenda’s ontwikkeld die de opgaven van het hoogheemraadschap koppelen aan ontwikkelingen in de regio. De gebiedsagenda’s zijn dynamische instrumenten om de plannen en opgaven van het hoogheemraadschap in samenhang met elkaar te benaderen. Daarnaast worden deze gebiedsagenda’s gebruikt bij de samenwerking met de verschillende partners in de regio.

opdrachtgever Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
opdracht Regionale visie
team Petra Sala (ontwerp), Lennart van Heijningen i.s.m. Bosch & Slabbers
jaar 2018 – 2019
beelden Urbis
thema’s visie & strategie, duurzaamheid, gebiedsagenda, hoogheemraadschap, krimpenerwaard, schieland, wateropgave