Project omschrijving

Scheveningen Haven

Na een voorselectie uit diverse bureaus is in 2010 Urbis, bureau voor stadsontwerp, gevraagd om het Stedenbouwkundig masterplan voor Scheveningen-Haven te maken. Dit project is in 2011 afgerond en heeft de gemeenteraad overtuigd en is in 2012 vastgesteld. Vervolgens heeft Urbis, i.s.m. het ingenieursbureau van de gemeente, de opdracht gekregen dit plan gedetailleerd uit te werken in deelontwerpen, wat heeft geresulteerd in een bestemmingsplan en een Beeldkwaliteitplan 2013-2014. Dit project is in nauwe samenwerking met vele partijen en belanghebbenden in een relatief korte tijd tot stand gekomen, ondanks de grote belangenverschillen. Een nauwkeurige analyse van de vraag en de kenmerken van het gebied hebben tot een heldere en overtuigende visie geleid, waar momenteel nog hard gewerkt wordt aan de realisering. Donald Lambert heeft in deze fase een begeleidende rol als supervisor, naast de stadsbouwmeester van de gemeente.

opdrachtgever Consortium bestaande uit: ASR Vastgoed Ontwikkeling, Malherbe, Gemeente Den Haag.
periode 2010-heden
ontwerp Donald Lambert, Pauline Bron
projectteam Pauline Bron, Aris Moorlag
type opdracht masterplan en deelontwerpen en supervisie voor stedelijke vernieuwing van het havengebied.
fotograaf Urbis, gemeente Den Haag