Scheveningen Haven

Na een voorselectie uit diverse bureaus is in 2010 Urbis, bureau voor stadsontwerp, gevraagd om het Stedenbouwkundig masterplan voor Scheveningen-Haven te maken. Dit project is in 2011 afgerond en heeft de gemeenteraad overtuigd en is in 2012 vastgesteld. Vervolgens heeft Urbis, i.s.m. het ingenieursbureau van de gemeente, de opdracht gekregen dit plan gedetailleerd uit te werken in deelontwerpen, wat heeft geresulteerd in een bestemmingsplan en een Beeldkwaliteitplan 2013-2014. Dit project is in nauwe samenwerking met vele partijen en belanghebbenden in een relatief korte tijd tot stand gekomen, ondanks de grote belangenverschillen. Een nauwkeurige analyse van de vraag en de kenmerken van het gebied hebben tot een heldere en overtuigende visie geleid, waar momenteel nog hard gewerkt wordt aan de realisering. Donald Lambert heeft in deze fase een begeleidende rol als supervisor, naast de stadsbouwmeester van de gemeente.

opdrachtgever ASR Vastgoed Ontwikkeling, Malherbe, Gemeente Den Haag
opdracht Stedenbouwkundig ontwerp, diverse uitwerkingen, supervisie
programma ca. 700 woningen, 6.600 m2 kantoorruimte, 15.000 m2 bedrijfsruimte, 45.000 m2 horeca, 23.500 m2 cultuur + leisure, 3100 m2 detailhandel
team Donald Lambert (ontwerp), Pauline Bron (ontwerp), Aris Moorlag
jaar 2010-heden
beelden Urbis, gemeente Den Haag
thema’s stedelijke transformatie, woningbouw, mixed-use, kantoren, bedrijvigheid, horeca, leisure, recreatie, beeldkwaliteit, participatie, klimaat en duurzaamheid, wateropgave, binnenstedelijk