Eurocontrol Zone & Boulevard Konrad Adenauer (Luxemburg)

Het plangebied is de locatie van de voormalige nationale bibliotheek van Luxemburg, het opleidingscentrum Eurocontrol (voor luchtverkeersleiders) en een strook open terrein langs de Boulevard Adenauer. Herontwikkeling door toevoeging van woningen maakt van het voormalige kantorengebied een meer gemixte wijk.

Het ontwerp maakt het mogelijk dat beide zijden van de Boulevard Adenauer worden verbonden met elkaar. Hiermee wordt een oude stadswijk (Kirchberg Dorf) verbonden met de grootschalige Europese wijk op het Kirchberg plateau. Nieuwe verbindingen ontstaan tussen Kirchberg Dorf en het Parc Central. De wijk is autoluw ontworpen en de stedenbouwkundige opzet zorgt voor maximale flexibiliteit voor het toevoegen van woningen en kantoorfuncties. Langs het park zijn vrijstaande woongebouwen voorgesteld, gelegen in een openbaar groen gebied. Hierdoor komt het Parc Central aan de Boulevard Konrad Adenauer te liggen. Ook heeft de wijk een centraal plein.

opdrachtgever Fonds voor de urbanisatie en de ontwikkeling van het Kirchberg Plateau
opdracht Stedenbouwkundig ontwerp
team Petra Sala i.s.m. Bosch Slabbers (ontwerp), Stephanie Appenzeller
jaar 2015-heden
beelden Urbis
thema’s stedelijke transformatie, stedenbouw