Vernieuwing Bijlmermeer

De vernieuwing van de Bijlmermeer is vrijwel direct begonnen na de oplevering van de eerste flats. Er was van meet af aan grote onvrede met de bewoning van dit masterplan. Jarenlang zijn de ingrepen erg ad hoc van karakter geweest.
De stedenbouwkundige vernieuwing startte voor het eerst in 1993 in Ganzenhoef en bij deze eerste stap van vernieuwing was Urbis betrokken. Donald Lambert werd als stedenbouwkundige geselecteerd vanuit een besloten competitie, waar een ruimtelijke visie op de vernieuwing werd gevraagd.

Ganzenhoef stond in de beginfase model. De eerste stappen werden gezet, eerst de sloop van garages aan de dreef, daarna de sloop van de flats (Geinwijk en Gerenstein) waar de problemen het grootst waren. De verlaging van de Bijlmerdreef was ingrijpend en bepaalde als nieuwe stadsstraat het beeld van de vernieuwing. Lange lijnen waren uitgangspunt voor de nieuwe buurt. De grootsheid van de monotone Bijlmer moest niet verzanden in onoverzichtelijke kleinschaligheid, hoewel het nieuwe programma schreeuwde om meer diversiteit en vooral grondgebondenheid. Lange lijnen in een gedifferentieerd stedelijk milieu werden gerealiseerd langs de majestueuze nieuwe Bijlmerdreef en de lange groene banen, waarlangs ook de te renoveren flats een goede positie konden krijgen.

opdrachtgever Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer, Stadsdeel Zuid-oost en woningbouwcorporatie Patrimonium
opdracht Herstructurering naoorlogse woonwijk; stedenbouwkundig ontwerp, buitenruimte uitwerking (deels), supervisie
team Donald Lambert (ontwerp), Petra Sala, Annemieke Molster, Josine van Seventer, Pauline Bron
jaar 1993-heden
beelden DRO-VORM Amsterdam, Peter de Ruig en Kraaijvanger • Urbis
thema’s buitenruimte, stedelijke transformatie, stedenbouw, supervisie