Bestuurscentrum Rabobank Utrecht

Het concept voor de Rabobank-campus gaat uit van een stevige en stedelijke kant aan de Croeselaan en een zachte, groene en meer open ruimte aan de spoorzijde. Het geheel wordt bijeengehouden door een heldere omkadering. Urbis heeft in opdracht van Rabobank Nederland gewerkt aan de inpassing van het gebouwencomplex in de omgeving en in de relatie met de stad (masterplan). Daarna is de buitenruimte van de Rabobank uitgewerkt tot een inrichtingsplan. Urbis is tot aan oplevering betrokken gebleven bij de uitvoering (ingebruikname juni 2012).

opdrachtgever Rabobank Nederland
opdracht masterplan en buitenruimteontwerp VO, DO, bestek, directievoering
team Petra Sala (ontwerp), Filippus van Leeuwen (ontwerp), Aris  Moorlag, Jaume Vidal Pardo
jaar 2003 – 2010
beelden Urbis
thema’s buitenruimte