Amphia ziekenhuis Breda

Het Amphia ziekenhuis gaat van een regionaal ziekenhuis complex transformeren naar een topklinisch centrum op bovenregionaal niveau. Het fuseert daarom de bestaande vestigingen aan de Langedijk te Breda en in Oosterhout, en wel op de locatie aan de Molengracht in Breda.
Urbis is gevraagd om deze schaalvergroting aan de Molengracht stedenbouwkundig vorm te geven en het stedenbouwkundig deel van het proces en het overleg te voeren. Hiertoe was met name de ommezwaai nodig waarbij het Amphia ziekenhuis uit de tweede lijn achter de CP laan werd gehaald en een voornamere, meer voor het publiek zichtbare relatie met de stad kon krijgen. Landschappelijke dragers zijn hiervoor bedacht en ingezet. Momenteel is het plan in een uitwerkingsfase beland, waar bureau Wiegerinck de leiding over het ensemble heeft.

opdrachtgever Amphia Ziekenhuis
opdracht stedenbouwkundig ontwerp, schets voor openbare ruimte
team Donald Lambert (ontwerp), Filippus van Leeuwen, Aris Moorlag
jaar 2007 – 2014
beelden Urbis (Dronefoto’s Laurence Betjes)
thema’s stedelijke transformatie, stedenbouw