FAQ items aan het laden...
Home2024-06-06T14:00:01+02:00

Urbis geeft adviezen in de volle breedte van de stedenbouwkundige en landschapskundige discipline, op verschillende schaalniveaus. We concentreren ons vooral op de duurzame toekomstige opgave, de herstructurering van het stedelijk gebied. Gekoppeld hieraan ontwerpen we stedelijke buitenruimtes en (stads)parken.

Actueel

Terugblik Urbis 35 jaar!

Op 25 januari 2024 vierden we ons 35-jarig bestaan als ontwerpbureau. We kijken terug op een drukbezochte inspirerende bijeenkomst. We trapte af met een inhoudelijk debat over de ontwikkeling van het vakgebied in de afgelopen 35 jaar. Donald Lambert (stedenbouwkundige en oprichter Urbis), Martin Mulder (oud-opdrachtgever) en Maurice Harteveld (hoofddocent TU Delft) gaven lezingen over de evolutie van het vak vanuit de desbetreffende perspectieven. Petra Sala (stedenbouwkundige en partner bij Urbis) besprak in een intermezzo de resultaten van diverse interviews die we het afgelopen jaar hebben afgenomen. Stijnie Lohof (Oud-medewerker) was moderator en leidde aansluitend het panelgesprek over de toekomst voor de ontwerpers. Met als gesprekspartners: Audrey Coert (landschapsarchitect en partner bij Urbis), Lennart van Heiningen (stedenbouwkundige bij Urbis) en Laura de Bonth (stedenbouwkundige en partner van Urban Synergy). Daarna was het tijd voor de borrel en de felicitaties. Wij bedanken iedereen die aanwezig was voor de leuke, inspirerende en gezellige bijeenkomst!

Support voor sport

Urbis ziet sport als een belangrijk middel voor mensen om zowel fysiek als mentaal gezond te blijven. Momenteel doen we onderzoek naar de bereikbaarheid van voorzieningen voor verenigingssporten, omdat deze voor verschillende kwetsbare groepen onvoldoende is. We doen dit [...]

Start bouw Bentwijck

Op de valreep van 2023 gaf Van Wijnen met een spetterende vuurwerkshow het startschot voor de bouw van Bentwijck, waar Urbis het stedenbouwkundig en landschappelijk plan heeft gemaakt. De toekomstige bewoners werden feestelijk onthaald in een grote feesttent op [...]

Ga naar de bovenkant