Het plateau van Kirchberg in de stad Luxemburg, jarenlang de thuishaven van toonaangevende Europese instituten zoals het Hof van Justitie en de Investeringsbank, verandert in een gemengd stadsdeel. De snelweg die het gebied ontsloot is omgevormd tot de stadsboulevard Avenue J.F. Kennedy. Sinds vorig jaar rijdt hier een tram. Voor de 16 hectare grote strook tussen de avenue en de stadswijk Weimershof ontwierpen de Nederlandse bureaus Urbis en Bosch Slabbers een duurzame woonwijk. Het plan – dat als beste uit de bus kwam in de ontwerpcompetitie – bevat talloze duurzaamheidsmaatregelen, zoals het ontmoedigen van het autogebruik, een gesloten grondbalans, de opwekking van hernieuwbare energie en hergebruik van regenwater.

In plaats van een stedelijke wand langs de Avenue J.F. Kennedy bestaat het stedenbouwkundig ontwerp uit een reeks van publieke ruimtes die haaks op de boulevard staan. Hier krijgen horeca en culturele functies een plek. Parallel aan de avenue ligt de zogenoemde Promenade des Fleurs, een weelderige parkzone om te vertoeven en te flaneren.

De topografie – de nieuwe wijk ligt op een helling – is leidend: de gebouwen staan op terrassen en zichtlijnen zorgen voor visuele verbindingen met de rest van de stad. De woonblokken, ontworpen door onder andere LEVS uit Amsterdam en het Luxemburgse bureau Steinmetz Demeyer, hebben gemeenschappelijke binnentuinen en bieden plaats aan woningen en werkruimtes. Tijdens de uitvoering – die zeker 20 jaar zal beslaan – is het mogelijk om nieuwere duurzaamheidstechnologieën toe te passen.

Artikel gepubliceerd in Blauwe Kamer E-Zine nummer 4, 2018