Er wordt gebouwd in Heerde!

Door de transformatie van verzorgingshuis de Wendhorst locatie in Heerde is de mogelijkheid ontstaan om een nieuwe buurt, de Heerderhof, te creëren. In de plannen die Urbis in samenwerking met VanWonen en een klankbordgroep van omwonenden heeft gerealiseerd, is voorzien in twaalf nieuwe woonzorgwoningen met in elke woning plaats voor 8 bewoners (totaal 96 bewoners). De verdere invulling van de locatie bestaat uit ca. 50-55 woningen met een grote variatie in prijs en typologie. Er zijn betaalbare rijwoningen voor starters, twee-onder-een-kapwoningen, kleinere vrijstaande woningen met een volledig woonprogramma op de begane grond voor senioren en andere vrijstaande woningen. Daarnaast komen er sociale huurwoningen in het plan. Door de grote variatie in prijssegmenten en woningtypologieën is er plaats voor verschillende doelgroepen en generaties en wordt de buurt levensloopbestendig.

Opvallend is het sterke hoogteverschil van ca 2 meter in het bestaande maaiveld. We hebben reliëf benut om een geaccidenteerd buitenruimteontwerp te realiseren.

Door de positionering van de dierenweide en de moestuinen centraal in de wijk biedt het plan veel mogelijkheden voor ontmoeting. Het ‘noaberschap’ krijgt hiermee nadrukkelijk de plek die het in de samenleving verdient.