Door de transformatie van een groot verzorgingscomplex is in Heerde de mogelijkheid ontstaan de nieuwe buurt Heerderhof te creëren. In de plannen die Urbis in samenwerking met opdrachtgevers Van Wonen en Vitaal ZorgVast, Van Veen Architecten en een klankbordgroep van omwonenden heeft gerealiseerd, is voorzien in twaalf woonzorgwoningen voor elk 8 bewoners, naar ontwerp van Van Veen architecten. Urbis was verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig plan en de uitwerking van de buitenruimte.

De huizen zijn gebouwd rondom een hofje en staan met elkaar in verbinding door een belevingstuin. De omgeving bestaat uit een groene rand en vijverpartij waar bestaande grote bomen zijn ingepast. Op het resterende terrein zijn 52 woningen gebouwd. Een veelkleurig palet van vrijstaande zelfbouwkavels, twee-onder een-kappers, rijwoningen, sociale huur appartementen, starterswoningen en patiowoningen voor senioren zijn ingepast. Op die manier ontstaat er een open buurt waarbij de bewoners van de zorghuizen onderdeel worden van het dagelijks leven in de directe omgeving. Door de grote variatie in prijssegmenten en woningtypologieën is er plaats voor verschillende doelgroepen en generaties en wordt de buurt levensloopbestendig.

De overgang van de nieuwe buurt met de 1,5 meter lager gelegen bestaande wijk is vormgegeven met speelse groene overgangen en een waterpomp om mee te spelen voor kinderen. Centraal in de buurt is de groene verbinding ingepast die een dierenweide, een bestaande houtwal en een nieuwe speeltuin met elkaar verbindt. Het noaberschap krijgt hiermee nadrukkelijk de plek die het in de samenleving verdient.