In opdracht van de gemeente Arnhem, Wereldhave en Amvest hebben wij een gebiedsvisie opgesteld voor de toekomst van Kronenburg. De gebiedsvisie is via deze link te bekijken. Met deze visie doet de gemeente een aanvraag voor subsidie vanuit de Woningbouwimpuls-regeling van de rijksoverheid.

De wijk Kronenburg ligt in het hart van Arnhem-Zuid en uit zich als een typische jaren 80 wijk: stenig, monotone gebouwwanden, introverte buurtjes en ongedefinieerde openbare ruimtes. Om de leefbaarheid te verbeteren komt er meer groen, worden er meer en betere verbindingen voor fietsers en voetgangers gemaakt en komen er meer ontmoetingsplekken. Ook wordt er een groot aantal nieuwe woningen in verschillende categorieën toegevoegd waardoor het woningaanbod diverser en toekomstbestendiger wordt. Het winkelcentrum verandert in een ‘full service center’ en auto’s worden efficiënter naar de plek van bestemming geleid.

Wij hebben met veel plezier  samengewerkt met de opdrachtgevers, RPHS+ en de begeleider van Stadskracht.