Stedenbouw is voor mensen!

De nieuwe opgave moet altijd leiden tot het verbeteren van de leefomgeving van ons allen. We werken vanuit de bestaande omgeving, de context van de opgave. Door middel van analyses komen de kwaliteiten van een plek naar boven en kunnen uitgangspunt worden voor de toekomst. De openbare ruimte is voor ons de drager. Dit biedt de mogelijkheid om aan te sluiten op het reeds bestaande netwerk van groen, buitenruimtes en infrastructuur. Door middel van een goede inrichting en uitstraling lift ook de omgeving van het plangebied mee in de nieuwe ontwikkelingen.

Een project is voor Urbis geslaagd als initiatiefnemers en gebruikers het waarderen. Wij zijn trots op wat we in de afgelopen jaren bereikt hebben en we zullen ons ook in de toekomst altijd inzetten voor de leefbaarheid in de stad en de leefomgeving van de mensen.

Duurzaamheid

Voor ons begint duurzaamheid met visie op de opgave op het hoogste schaalniveau. Door een raamwerk van openbare ruimtes te ontwerpen, ontstaat een heldere structuur en blijft het plan op de lange termijn leesbaar en overzichtelijk. Zo’n raamwerk zorgt voor flexibiliteit die toekomstige veranderingen in programma of gebouw op kunnen vangen. De laatste jaren hebben we veel kennis opgedaan over de relatie tussen stedelijk ontwerp en milieucontouren.

Wateropgave

In de laatste jaren hebben we ons veel bezig gehouden met de relatie tussen wonen, werken en het water. Geïnspireerd door de hedendaagse wateropgave zijn tal van studies verricht naar vernieuwende concepten op dit vlak. Door de toenemende problematiek rondom het water en klimaatverandering op lange termijn, zetten we ons sterk in om deze concepten door te voeren in de stedenbouw.

Participatie

In onze projecten hebben we te maken met huidige bewoners, ondernemers c.q. gebruikers. Inbreng, informatievoorziening en begrip voor elkaar is cruciaal voor het welslagen van een project. Wij hebben veel ervaring met verschillende soorten (bewoners)participatie zoals het coördineren van werk- of klankbordgroepen, het organiseren van informatiemarkten of werkateliers, het opstellen van enquêtes en het organiseren van excursies.

Urbis is in 1987 opgericht door Donald Lambert. Sindsdien heeft Urbis gewerkt aan een constante stroom van opdrachten, met een nadruk op veranderingen in de bestaande stad. Inmiddels is dit een indrukwekkende lijst van meer dan 500 projecten, van kleinschalige stadsinvullingen tot regionale gebiedsvisies. In 1992 associeerde Urbis zich met Kraaijvanger Architecten tot het bureau voor architectuur en stadsontwerp, Kraaijvanger • Urbis. Na 15 jaar intensieve samenwerking is de gehele afdeling stadsontwerp zelfstandig doorgegaan onder de naam Urbis, bureau voor stadsontwerp. In 2008 is Petra Sala toegetreden als partner, in 2021 gevolgd door Audrey Coert. Donald, Petra en Audrey vormen de directie van het Urbis-team, bestaande uit stedenbouwkundigen, tekenaars en een landschapsarchitect. We houden sinds 2016 kantoor in het monumentale voormalige Heinekenkantoor in hartje Rotterdam.