In het noordwesten van Leidsche Rijn ligt tussen Vleuten en Maarssenbroek de Haarrijnseplas met daaraan gelegen de woningbouwlocatie Haarrijn. Urbis heeft voor deze bijzondere plek een waterrijk woongebied met brede landschapsstroken ontworpen met op de plas drijvende zonne-energie-eilanden. Om de zonne-eilanden heen komen groenstroken waar vogels en vleermuizen kunnen broeden.
Op 13 oktober jl. is in de Raad van Gemeente Utrecht het bestemmingsplan ‘Woningbouw Haarrijn en Haarrijnseplas’ vastgesteld. Het plan biedt ruimte aan 700 woningen, een kindcentrum en horeca. Duurzaamheid, duurzame energie en gebruik van circulaire materialen zijn belangrijke thema’s, die je onder andere terug zult vinden in voorzieningen voor elektrisch- en deelvervoer. Het westelijk deel van de Haarrijnseplas is aangewezen als natuurgebied, aan de zuidelijke plas wordt een stadsstrand gerealiseerd.
Haarrijn belooft een fijne plek om te worden om te wonen, te werken en te recreëren