Het onderliggende landschap met al haar kenmerken is uitgangspunt in de stedenbouwkundige plannen van Urbis. Beide disciplines, ontwerp buitenruimte en stedenbouw, zijn daarom ook altijd binnen het bureau verenigd geweest. Sinds 2019 werkte Audrey Coert vanuit haar bureau Land-made als ontwerper buitenruimte samen met ons team. Deze vruchtbare samenwerking heeft al tot een aantal mooie projecten geleid, bijvoorbeeld ons winnende ontwerp voor Bentwijck.

Zij heeft vanaf 2009 in haar eigen bureau en eerder bij Stijlgroep en bij de Dienst Stedenbouw van de gemeente Rotterdam voor uiteenlopende opdrachtgevers op verschillende schaalniveaus gewerkt: van tuin tot park en van straat tot stadsdeel. Haar ontwerpen richten zich op het creëren van duurzame en veerkrachtige landschappen. Klimaat, biodiversiteit en de interactie tussen mens en omgeving zijn daarbij bepalend. Als lid van de commissie Vakontwikkeling van de NVTL stimuleert zij de kennisuitwisseling van deze actuele thema’s, onder andere door het mede organiseren en modereren van webinars. In haar vrije tijd is zij een van de aanjagers en vormgevers van de vergroening van haar eigen woonomgeving. Audrey is een gedreven landschapsarchitect met een grote stedenbouwkundige affiniteit en we kondigen dan ook met plezier aan dat zij als partner is toegetreden om de landschappelijke component in onze plannen te versterken en uit te diepen.