Urbis is verheugd de gemeente Utrecht en de woningcorporaties Bo-Ex, Mitros en Portaal te mogen ondersteunen in hun gezamenlijke doel om een omgevingsvisie voor de wijk Kanaleneiland-Transwijk te maken. We brengen de wijk in kaart en fungeren als klankbord voor alle partijen. Uiteraard zullen we ook een bijdrage leveren middels onze ervaring en kennis en een stedenbouwkundige visie.
Het doel is het uitzetten van de toekomstrichting op hoofdlijnen, oftewel de langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving van het gebied. Hierin behandelen we onderwerpen als gezond stedelijk leven, duurzaamheid en energietransitie, mobiliteit en bereikbaarheid en klimaatadaptatie.