De vraag naar betaalbare woningen is sterk toegenomen. Het Rijk helpt en stimuleert provincies, gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars met verschillende instrumenten om de woningbouw te versnellen. De Woningbouwimpuls (WBI) is zo’n instrument.

In de 6e  tranche zijn er twee projecten van Urbis toegekend. Een van deze projecten ligt aan de Lawickse Allee op het voormalige Menzis terrein in Wageningen. Het andere project is het gebied rondom het metrostation Maassluis west.

Wij zijn heel blij dat twee van onze projecten met een WBI subsidie gebouwd kunnen gaan worden.